امیر شکوهی نیا

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد

کارشناسی ارشد MBA

 

راهنمای تیم های خانه در حوزه‌ی:

طراحی کسب و کار،  توسعه کسب و کار، جذب سرمایه

 

معرفی مختصر

  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق سرمایه گذاری ایجاد
  • داور مسابقه تلویزیونی میدون
  • مشاور سرمایه گذاری و جذب سرمایه در موسسه دانش بنیان برکت، صندوق سرمایه‌گذاری بهمن و ……..
  • مدیرعامل شرکت دانش بنیان رایمون ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
  • بنیانگذار و مدیر عامل شتاب دهنده هاردتک ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
  • هم‌بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ نینیکس ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹