نام تیم: تیم بهار

وضعیت تیم: فعال

تعداد اعضای تیم:۳نفر

درباره تیم بهار

هدف تیم بهار، جریان سازی هنری در نظام تعلیم و تربیت کشور با هدف بازنمایی مسائل این حوزه در پرده سینما، صحنه نمایش و قاب تلویزیون و … است. یکی از پروژه‌های فعلی این تیم در حال حاضر همکاری با برنامه تلویزیونی مدرسه ایران است که از شبکه‌ چهار سیما در حال پخش است.

اعضای تیم

علی‌رضا صادقی- مدیر تیم

فاطمه باقری- هم‌بنیان‌گذار

سعید زندیه- تدوین فیلم