image

نام تیم: تاعت

وضعیت تیم: غیرفعال

اعضای تیم: ۵ نفر

درباره تیم تاعت

یکی از دانش‌های کاربردی در طول دوران دانش‌آموزی، درس علوم تجربی می‌باشد. فهم هر چه بهتر این درس نیازمند آزمایش و تجربه است.

هدف تیم تاعت، توسعه و بهینه سازی آموزش علوم تجربی با رویکرد استفاده از مفاهیم علوم تجربی در زندگی روزمره و هر چه نزدیک‌ کردن این مفاهیم به تجربیات روزانه دانش‌آموزان  است.

اعضای تیم

حسن علیمحمدی- مدیر تیم

مائده فرشچی- تولید محتوا

الهام معنوی طهرانی- برنامه ریزی

سید مهدی مظفری- بازاریابی

محمد مهدی معقولی- پشتیبان فنی