حسین غفاری

پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای

 کارشناسی ارشد تاریخ

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

فناوری آموزشی، آموزش مجازی،

سواد رسانه، آموزش علوم انسانی و تربیت رسانه‌ای

معرفی مختصر

  • معلم سواد رسانه‌ای
  • عضو هیئت علمی المپیاد دانش‌آموزی سواد رسانه‌ای
  • طراح و سردبیر برنامه رادیویی سایه‌روشن رادیو معارف
  • طراح و سردبیر برنامه تلویزیونی مدرسه ایران شبکه چهار
  • مدیر پایگاه فرهنگی تربیتی ازسرنوشت AzSarNevesht.ir