معرفی خانه نوآوری تعلیم و تربیت

خانه نوآوری تعلیم و تربیت شتاب‌دهنده‌ای تخصصی و مساله‌محور در حوزه تعلیم و تربیت است که به تیم‌های دغدغه‌مند برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت با راه‌کارهای نوآورانه کمک می‌کند.

ماموریت خانه نوآوری تعلیم و تربیت

ماموریت خانه نوآوری تعلیم و تربیت، تسهیل‌گری برای شکل‌گیری و تربیت نیروی انسانی دغدغه‌مند و توان‌مند برای حل مسائل ارزش‌مند جامعه در حوزه تعلیم و تربیت با توجه به مبانی اصیل اسلامی و نیازهای واقعی جامعه است.

اهداف خانه نوآوری تعلیم و تربیت

  • حل مسائل نظام تعلیم و تربیت و رساندن راه‌حل به نقطه اثر مطلوب
  • تربیت نخبگان نقش‌آفرین در فضای حرفه‌ای نظام تعلیم و تربیت
  • شبکه‌سازی نخبگان و ترویج و توسعه کارآفرینی و نوآوری مسئله‌محور