خانواده توانمند همیار کودکان با نیازهای ویژه

نام تیم: خانواده توانمند

وضعیت تیم: فعال

تعداد اعضای تیم: ۳ نفر

درباره خانواده توانمند

استفاده ازفناوری‌های نوین در آموزش کودکان استثنایی به ویژه حوزه فنی و حرفه‌ای برای کسب مهارت‌های شغلی، انجام فعالیت‌های روزمره، دریافت و یا انتقال اطلاعات مورد نیاز زندگی، هدف اصلی تیم خانواده توانمند است.

با استفاده از فناوری‌های نوین نه تنها دانش‌آموزان استثنایی، بلکه والدین و مربیان و پزشکان آنها نیز می‌توانند از آخرین اطلاعات درباره نحوه آموزش فرزندان خود باخبر شوند.

اعضای تیم

زهرا زارعی- مدیرتیم

فاطمه خلفی‌نژاد- تولید محتوا

زهرا اسماعیلی- مشاوره آموزشی