نام تیم: خلاقشو

وضعیت تیم: فعال

تعداد اعضای تیم: ۷ نفر

درباره تیم خلاقشو

یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها پر کردن زمان‌های خالی دانش‌آموزان با فعالیت‌های مفید و جذاب است. در این راستای تیم خلاق‌شو با برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های خلاقیتی و مهارتی به صورت حضوری و مجازی به مدارس و خانواده‌ها خدمات ارائه‌ می‌کند.

اعضای تیم

محمد عبدی- مدیر تیم

رضا پورسیف- اجرایی و بازاریابی

حسین دیوان‌دری- تولید محتوا

احمد قجاوند- رسانه

علی‌رضا منتظری- طراح

زینب الهیاری- تولید محتوا

فاطمه کوخابی- بازاریابی