ما نیاز داشتیم که سقف‌ها را برداریم برای هرکسی که رویای پرواز دارد
و برای هرکسی که فکر می‌کند سیستم تعلیم و تربیت فعلی دست و پاهایش را بسته، گره ها را باز کنیم
سال ها پیش موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان تاسیس شد ما ازتجربیات مختلفی استفاده کردیم در این سال‌ها احساس کردیم که حالا باید برای کارهایی فرامدارسه‌ای و مسائل جدی در حوزه تعلیم و تربیت، بستر داشته باشیم.
آغاز راه رل با دو مسئله جدی را کلید زدیم:
مساله اول دانش‌آموزانی بودند که در سیستمی درس می‌خوانند که تعداد زیادی و کتاب و درس پراکنده‌ای وجود دارد که این دورس نه با یکدیگر ارتباط دارند و نه ارتباط با زندگی و چالش های واقعی آن، قابل درک بود.ایده‌ای برای این مشکل طراحی شد؛ ایده ی «طراحی الگوی یادگیری و رشد مساله محور» بود که در قالب برنامه رویش (لینک به سایت رویش)تحقق یافت. رویش اعتقاد داشت اگر دانش آموزان مسئله های واقعی و مهم زندگی خود را پیدا کنند به چیزهایی که برای اون حل مساله مهم هست میرسند
مساله دوم کم بودن انگیزه و کم بودن امید در بین فعالان تعلیم و تربیت بود که اولین مانع جدی در تحول در نظام آموزش‌وپرورش است.با این مساله بود که رویداد چهارسوق (لینک به سایت)شکل گرفت. نقد به فضای تعلیم و تربیت پررنگ شده ،کلیپ های مدارس فنلاند دست به دست می‌شود؛ مدارس ژاپن با حسرت بررسی میشود؛و مشکلاتی که ناشی از بی‌عدالتی های آموزشی بیشتر می‌شود. ما عمیقا بر این باوریم که اگر بخواهد تحولی در نظام تعلیم و تربیت اتفاق بیفتد پیشران آن معلم‌ها، مدیران مدارس و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان علوم تربیتی و حتی صاحبان کسب و کارها و موسسه‌های آموزشی هستند و هم چنین والدین و همه‌ی کسانی که به شکلی میشود اسم آنها را فعال یا نقش‌آفرین تعلیم‌وتربیت گذاشت؛ در خیلی از روستاهای دورافتاده‌ی ما ابتکارات و تجربیات نوآورانه و بسیار موثر آموزشی و تربیتی در حال انجام است که دیده نمی شود؛در طرف دیگر این داستان، کسانی هستند که تشنه ی شنیدن ایده ها و تجربیات نو در این عرصه هستند و به کارگیری آن برای حل مسائل
بنابراین چهارسوق یک استیج شد برای این که کسانی که تجربه و ایده و راهکار برای مسائل واقعی تعلیم و تربیت در کشور داشتند تا رسانه ای باشد که امید و انگیزه را انعکاس دهد و بستری باشد و نوری باشد برای دنیای تاریک و سرد همه ی کسانی که گناه بزرگشان ناامیدی است آن هم در موضوع مهمی همچون تعلیم و تربیت!!!مفتخریم که بگوییم با وجود این رویداد و با همراهی شما امروز چهارسوق بزرگترین رویداد برای فعالان تعلیم و تربیت کشور است که طی ۶ و ۷ سال از سال ۹۲ این مسیر را طی کرده است.
در فضای ما پروژه های زیادی شکل گرفت و متولد شد . خیلی از اینها متوقف شد بعضی از این پروژه ها رو به رشد است بعضی هاش در حالت بینابینی اما یکی از آنهایی که با پیش زمینه ای که دارد یک نقطه عطفی پیدا کرد برای شکل گیری اینجا، راه اندازی شتاب دهنده اولین فناوریهای آموزش کشور بود به اسم اجوتک(لینک به سایت).
ماتجربه راه اندازی دو سه تا استارتاپ با اسم های………. را با مدل های مختلف داشتیم و سعی می‌کردیم تا با همین روش به حل بعضی از مسائل تعلیم‌و تربیت بپردازیم
بعد از مدتی که با مراجعه تعداد زیادی دانشجو و فعال این حوزه به اجوتک با این مشکل مواجه شدیم که بستری برای راهنمایی و هدایت و کمک به این افراد برای این که توی یک مسیر درست نقش آفرینی در فضای تعلیم و تربیت قرار بگیرند وجود ندارد
بنابراین طراحی یک تسهیلگری رو انجام دادیم که ایده‌های مساله‌محور در حوزه های آموزشی بتوانند به آنجا بیایند و با راهبری و مشورت، مسیر موفقیت این ها مشخص‌تر ومشخص‌تر و احتمال موفقیت آنها بیشتر شود.در واقع شتابدهنده اجوتک با همراهیما نیاز داشتیم که سقف‌ها را برداریم برای هرکسی که رویای پرواز دارد
و برای هرکسی که فکر می‌کند سیستم تعلیم و تربیت فعلی دست و پاهایش را بسته، گره ها را باز کنیم
سال ها پیش موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان تاسیس شد ما ازتجربیات مختلفی استفاده کردیم در این سال‌ها احساس کردیم که حالا باید برای کارهایی فرامدارسه‌ای و مسائل جدی در حوزه تعلیم و تربیت، بستر داشته باشیم.
آغاز راه رل با دو مسئله جدی را کلید زدیم:
مساله اول دانش‌آموزانی بودند که در سیستمی درس می‌خوانند که تعداد زیادی و کتاب و درس پراکنده‌ای وجود دارد که این دورس نه با یکدیگر ارتباط دارند و نه ارتباط با زندگی و چالش های واقعی آن، قابل درک بود.ایده‌ای برای این مشکل طراحی شد؛ ایده ی «طراحی الگوی یادگیری و رشد مساله محور» بود که در قالب برنامه رویش (لینک به سایت رویش)تحقق یافت. رویش اعتقاد داشت اگر دانش آموزان مسئله های واقعی و مهم زندگی خود را پیدا کنند به چیزهایی که برای اون حل مساله مهم هست میرسند
مساله دوم کم بودن انگیزه و کم بودن امید در بین فعالان تعلیم و تربیت بود که اولین مانع جدی در تحول در نظام آموزش‌وپرورش است.با این مساله بود که رویداد چهارسوق (لینک به سایت)شکل گرفت. نقد به فضای تعلیم و تربیت پررنگ شده ،کلیپ های مدارس فنلاند دست به دست می‌شود؛ مدارس ژاپن با حسرت بررسی میشود؛و مشکلاتی که ناشی از بی‌عدالتی های آموزشی بیشتر می‌شود. ما عمیقا بر این باوریم که اگر بخواهد تحولی در نظام تعلیم و تربیت اتفاق بیفتد پیشران آن معلم‌ها، مدیران مدارس و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان علوم تربیتی و حتی صاحبان کسب و کارها و موسسه‌های آموزشی هستند و هم چنین والدین و همه‌ی کسانی که به شکلی میشود اسم آنها را فعال یا نقش‌آفرین تعلیم‌وتربیت گذاشت؛ در خیلی از روستاهای دورافتاده‌ی ما ابتکارات و تجربیات نوآورانه و بسیار موثر آموزشی و تربیتی در حال انجام است که دیده نمی شود؛در طرف دیگر این داستان، کسانی هستند که تشنه ی شنیدن ایده ها و تجربیات نو در این عرصه هستند و به کارگیری آن برای حل مسائل
بنابراین چهارسوق یک استیج شد برای این که کسانی که تجربه و ایده و راهکار برای مسائل واقعی تعلیم و تربیت در کشور داشتند تا رسانه ای باشد که امید و انگیزه را انعکاس دهد و بستری باشد و نوری باشد برای دنیای تاریک و سرد همه ی کسانی که گناه بزرگشان ناامیدی است آن هم در موضوع مهمی همچون تعلیم و تربیت!!!مفتخریم که بگوییم با وجود این رویداد و با همراهی شما امروز چهارسوق بزرگترین رویداد برای فعالان تعلیم و تربیت کشور است که طی ۶ و ۷ سال از سال ۹۲ این مسیر را طی کرده است.
در فضای ما پروژه های زیادی شکل گرفت و متولد شد . خیلی از اینها متوقف شد بعضی از این پروژه ها رو به رشد است بعضی هاش در حالت بینابینی اما یکی از آنهایی که با پیش زمینه ای که دارد یک نقطه عطفی پیدا کرد برای شکل گیری اینجا، راه اندازی شتاب دهنده اولین فناوریهای آموزش کشور بود به اسم اجوتک(لینک به سایت).
ماتجربه راه اندازی دو سه تا استارتاپ با اسم های………. را با مدل های مختلف داشتیم و سعی می‌کردیم تا با همین روش به حل بعضی از مسائل تعلیم‌و تربیت بپردازیم
بعد از مدتی که با مراجعه تعداد زیادی دانشجو و فعال این حوزه به اجوتک با این مشکل مواجه شدیم که بستری برای راهنمایی و هدایت و کمک به این افراد برای این که توی یک مسیر درست نقش آفرینی در فضای تعلیم و تربیت قرار بگیرند وجود ندارد
بنابراین طراحی یک تسهیلگری رو انجام دادیم که ایده‌های مساله‌محور در حوزه های آموزشی بتوانند به آنجا بیایند و با راهبری و مشورت، مسیر موفقیت این ها مشخص‌تر ومشخص‌تر و احتمال موفقیت آنها بیشتر شود.در واقع شتابدهنده اجوتک با همراهی