سارا سلیمی نمین

مدیر مدرسه و مرکز نوآوری آب و آینه

دکترای مهندسی مکانیک با گرایش متدها

و ابزارهای طراحی شناختی

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

مدل کسب و کار شامل بررسی و ارتقای ارزش

 ساختار مدل کسب و کار و حل مسئله و نوآوری

معرفی مختصر

  • راه‌اندازی مدرسه و مرکز نوآوری آب و آینه (۹۷ تاکنون)
  • راه اندازی استارتاپ TRIZGames در مرکز نوآوری آب و آینه (۹۷ تاکنون)
  • رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران (IIITS) (سال ۸۷ تاکنون)