سعید یغموری

سعید یغموری

مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان

 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی 

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

الگوی مدرسه‌داری، بازاریابی محصولات آموزشی، طراحی رویداد، مدیریت پروژه

معرفی مختصر

  • دبیر و مربی سخنرانان رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق (۹۸ تا کنون)
  • هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل استارتاپ کلاسگرام (۹۶ تا کنون)
  • قائم مقام و معاون پژوهشی مدرسه حکمت بابلسر (۸۸ تا ۹۱)
  • مدیر طرح توسعه زیرساخت‌های حکمت (۸۸ تا ۹۱)
  • مدیر خانه نوآوری تعلیم و تربیت (۹۸ تا ۱۴۰۰)