سید احمد رحیمی

 سید احمد رحیمی

 استادیار و عضو هیئت علمی  دانشگاه ایالتی فلوریدا

دکتری سیستم‌های آموزشی و فن‌آوری‌های یادگیری

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

تکنولوژی آموزشی، خلاقیت، سنجش، آموزش بازی‌محور

معرفی مختصر

  • استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فلوریدا (اکنون)
  • پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه ایالتی فلوریدا (۹۹ تا کنون)
  • مشاور پروژه طراحی سنجش خلاقیت پیزا (۹۷ تا ۹۸)
  • طراح آموزشی دفتر آموزش از راه دور (۹۷)