عباس بیات

 عباس بیات

کارشناس مسئول در دفتر آموزش‌های فنی ‌و حرفه‌ای

(معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش)

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری،

مدیریت و ساختار کلان تعلیم و تربیت

معرفی مختصر

  • کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی رشته مکانیک خودرو
  • تدریس مکانیک و برق خودرو در هنرستان‌های استان مرکزی و شهرری
  • دبیر کمیته استقرار نظام ۳-۳-۳-۳ و پایه دهم دفتر آموزش‌های فنی وحرفه‌ای 
  • مدرس دوره توجیهی و تبیینی ارزشیابی شایستگی‌محور