علی خوش اقبال فرد

 علی خوش‌اقبال‌فرد

معاون رصد و تلفیق مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی

(وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

هدایت فعالیت‌های پژوهشی،حکمرانی نظام آموزش و پرورش،سیاست‌پژوهی آموزشی و تربیتی، آموزش و پرورش روستایی، اقتصاد آموزش و پرورش، مدیریت سبک زندگی دانش‌آموز و ارزیابی کارکنان آموزشی و تربیتی

معرفی مختصر

  • سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی (۹۹)
  • مسئول منطقه‌ای قرارگاه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم در جنوب شرق کشور (۹۷ تا ۹۸)
  • موسس معاونت تعلیم و تربیت در قرارگاه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم (۹۶)
  • مشاور برخی پروژه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی (۹۴ تا ۹۵)
  • مدیر کارگاه پژوهشی پروژه ایماوا (۹۳ تا ۹۵)