مجید عظیمی

کارشناس  سرمایه‌گذاری

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف

راهنمای تیم های خانه در حوزه‌ی:

ارزشگذاری استارتاپ‌ها، طراحی مدل کسب و کار، توسعه کسب و کار

معرفی مختصر

  • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری در مرکز نوآوری ایران زمین
  • مشاوره تدوین مدل کسب و کار در استارتاپ‌ها (هوما، اوتوآفیس، کوآن و …)
  • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت هم‌آوا
  • مربی توسعه کسب و کار شتابدهنده شزان
  • تدریس کارگاه آموزشی ایده‌یابی برای کسب و کارهای نوپا، تعیین مدل کسب و کار و …