مصطفی خلیلی

مدرس و مشاور عالی حقوق کسب و کار

موسس و مدیرعامل موسسه حقوقی بیان

 

راهنمای تیم های خانه در حوزه‌ی:

عقد قرارداد، ثبت حقوقی و  سرمایه‌گذاری

معرفی مختصر

  • کارشناس و تحلیلگر حقوق اقتصادی
  • متخصص حوزه قراردادهای داخلی و بین المللی، سرمایه گذاری، حقوق بانکی، حقوق شرکتهای تجارتی
  • مدرس دپارتمان حقوقی  و قراردادهای موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران
  • مدرس مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  • بیش از 12 سال سابقه مشاوره و مدیریت امور حقوقی در بخش دولتی و خصوصی