معرفی خانه نوآوری تعلیم و تربیت

خانه نوآوری تعلیم و تربیت شتاب‌دهنده‌ای تخصصی و مساله‌محور در حوزه تعلیم و تربیت است که به تیم‌های دغدغه‌مند برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت با راه‌کارهای نوآورانه کمک می‌کند.

ماموریت خانه نوآوری تعلیم و تربیت

ماموریت خانه نوآوری تعلیم و تربیت، تسهیل‌گری برای شکل‌گیری و تربیت نیروی انسانی دغدغه‌مند و توان‌مند برای حل مسائل ارزش‌مند جامعه در حوزه تعلیم و تربیت با توجه به مبانی اصیل اسلامی و نیازهای واقعی جامعه است.

اهداف خانه نوآوری تعلیم و تربیت

 • حل مسائل نظام تعلیم و تربیت و رساندن راه‌حل به نقطه اثر مطلوب
 • تربیت نخبگان نقش‌آفرین در فضای حرفه‌ای نظام تعلیم و تربیت
 • شبکه‌سازی نخبگان و ترویج و توسعه کارآفرینی و نوآوری مسئله‌محور

 

خانه نوآوری تعلیم و تربیت از تیم‌های دغدغه‌مند برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت در حوزه‌ها و قالب‌های زیر حمایت می‌کند:

 • پژوهشی
 • سیاست‌گذاری
 • مطالعات راهبردی
 • کسب و کاری و استارتاپی
 • هنری
 • اقدام و کمپین اجتماعی
 • رویدادی
 • رسانه‌ای
 • فناوری آموزشی
 • و سایر زمینه‌های مرتبط با تعلیم و تربیت

 

رهیاران خانه