نوید طبسی

نوید طبسی

 مدیرعامل و بنیان‌گذار دایاموز

 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

راهنمای تیم‌های خانه در حوزه‌های:

فنی، بازاریابی، طراحی مدل درآمدی

معرفی مختصر

 ایشان در حوزه‌های مختلفی مانند مدیریت محصول، طراحی مدل درآمدی، طراحی رفتار، سئو سایت کار کرده‌اند.