خانه نوآوری تعلیم و تربیت
baner-1
previous arrow
next arrow

خدمات خانه

شتابدهی

قرار گرفتن در دوره یک‌ساله شتابدهی خانه نوآوری تعلیم و تربیت

فضای کار

میز و صندلی، اینترنت، اتاق‌های جلسات، پرینتر کتابخانه و استودیوی پرتابل

آموزش و یادگیری

امکان حضور در رویدادهای آموزشی، تخصصی و ترویجی خانه

مشاوره و مربی‌گری

استفاده از شبکه مشاورین و مربیان تخصصی خانه

شبکه ارتباطی

دسترسی به شبکه فعالان تعلیم و تربیت و نهادها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی فعال این حوزه

کمک به جذب سرمایه‌ و حمایت

کمک به تیم‌ها برای تامین مالی در قالب جذب سرمایه، حمایت و پروژه از نهادها و سازمان‌های مرتبط

0
تیم ها
0
رویداد ها
0
منتور ها

همکاری با خانه

حامیان و همراهان